Personvernerklæring Dette er en personvernerklæring basert på en mal som Datatilsynet har på sine sider.
 1. Behandlingsansvarlig
Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres av selskapet. 2. Formålet ved innsamlingen
For å kunne sende informasjon til kunder, samt informere om våre tjenester. 3. Rettslig grunnlag
Personopplysningsloven. 4. Hvilke personopplysninger behandles
Navn, adresse, e-postadresse, firmanavn, org. Nr for kunderegister og med tillegg av omsetningstall og resultat tall for siste regnskapsår for prospekt-/leadslister. I tillegg lagres ønskede produkter/tjenester og detaljer rundt dem, samt opplysninger om kommunikasjon med kunden knyttet til kundeservice, rådgivning og hjelp. 5. Hvor hentes opplysningene fra
Det samles inn navn/e-postadresser i ulike kampanjer for registrering i nevnte lister, samt fra kommunikasjon med kunder over telefon og e-post.
 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 
Det er frivillig å gi fra seg opplysningene. 7. Utleveres opplysningene til tredjeparter? 
Ingen opplysninger sendes eller selges videre til tredjepart. Involveres andre i leveranser, vil du blir forhånds forespurt. 8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene? 
Opplysningene oppbevares på vår PC, mailchimp, Nexudus, Hubspot og i Office 365 nett tjenester. Disse kan slettes eller endres på forespørsel direkte til oss. 9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
Som norsk firma forholder vi oss i Coworking International til norsk lov, også Personopplysningsloven. 10. Hvordan sikres opplysningene?
Pc og nettverk er sikret gjennom innlogging med passord. 11. Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post til: post@cwi.no.
Personvern
CWi Moss AS, M:6, Elisabeth von Hübschs gate 6, 1534 Moss // +47 69 24 41 00 Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge // Smart Innovation Norway // Tiny Mesh © 2018 Copyright COWORKING INTERNATIONAL - Created by CWi