4 GRUNNER TIL AT STORE SELSKAPER NÅ SATSER PÅ COWORKING

Press fra konkurrenter maner frem kostnadsreduksjoner og behovet for innovasjon og nyvinning. Store selskaper må hele tiden finne nye veier for å forbli relevante og fortsette å skape verdier. Med så mange fordeler som coworking gir, bør store selskaper omfavne den mulighetene som ligger her.

Store selskaper som leier plasser i coworking spaces for utvalgte ansatte er en global trend. Her er fire grunner til satsningen:

1. Mer tilfredse medarbeidere

Funn fra en undersøkelse som ble diskutert i Harvard Business Review, avdekket at arbeidstakere på coworking spaces følte at de kunne være «seg selv» mer. De rapporterer at de finner mer mening i sitt arbeid, og at de drar nytte av å ha mer selvstyre og å kunne være en del av et større fellesskap.

Undersøkelsen avdekket også at det å arbeide blant personer som har forskjellige arbeidsoppgaver kan styrke de ansattes identitetsfølelse. Slike arbeidsplasser ga dem «muligheten til ofte å beskrive hva de gjør, noe som kan gjøre jobben deres mer interessant og særegen».

Har et selskap ansatte som ønsker å jobbe hjemmefra, vil det være en god og produktiv løsning å jobbe fra et lokalt coworking space. Reisetid til og fra jobb reduseres samtidig som det er bedre forutsetninger for å kunne arbeide langt mer uforstyrret og effektivt enn på et hjemmekontor.

LES OGSÅ:  8 dokumenterte fordeler ved å jobbe fra et coworkingspace.

2. Mer effektiv og kvalitativ rekruttering

Store selskaper kriger om å tiltrekke seg talenter. Å finne de riktige medarbeiderne med nisjeferdigheter og spisskompetanse er utfordrende. Synlighet i et Coworking spaces er fin fordelaktig måte å vise seg frem på for potensielle nye ansatte. Ved å tilby arbeidsplass i coworking spaces kan store bedrifter understreke at de bryr seg om sine ansatte, synliggjøre sin kultur og fremstå som et kult sted å jobbe. Mange store bedrifter setter som mål å tiltrekke seg og beholde yngre medarbeidere med gründermentalitet. Å tilby muligheten til å være en del av et coworking space er et konkurransefortrinn.

LES OGSÅ: Hvordan kan et stadig økende antall frilansere jobbe effektivt og lønnsomt?

3. Eksponering for nyskapende tenkning

Innovasjon og banebrytende tenkning («disruptive thinking») er vanligvis ikke synonymt med store selskaper med ansatte i digre forretningsbygg. En stadig økende trend i store bedrifter er å se på mulighetene for nye kontorer og arbeidsmodeller. Coworking spaces har tilrettelagte forutsetninger for økt innovasjon. Store selskaper erfarer at det å jobbe side om side med oppstartsselskaper gjør dem bedre rustet til å oppdage nye trender og identifisere muligheter for å selge tjenester.

Vil du være av de første som får siste nytt?   Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

4. Eiendomsbesparelser

Selvfølgelig er det en stor fordel at coworking spaces er fleksible og rimelige. Store selskaper benytter ofte coworking spaces ved oppkjøp hvor de trenger plass raskt, eller ønsker å etablere satellitt- eller avdelingskontorer. Dette er særlig aktuelt når hovedkontorene er i byer hvor boligkostandene er høye.

Her er noen eksempler på hvordan selskaper samarbeider med coworking spaces for å adoptere coworking-modellen:

LES OGSÅ: Dette er coworking i 11 punkter.

PwC

Den globale konsulentgiganten PwC så verdien i coworking og bestemte seg for å integrere modellen i egen arbeidsstyrke. For å øke medarbeidertilfredshet og redusere gjennomtrekk, samt spare på eiendomsutgifter, har PwC byttet alle kontorer til coworking spaces og styrket fleksibiliteten i arbeidet sitt.

Staples

Detaljhandelsinntektene fortsetter å synke og netthandelen vokser. Staples bestemte seg for at et partnerskap med coworking space, Workbar basert i Massachusetts,  ville være en gunstig løsning. De har  nå bygget coworking space i sine butikker på tre lokasjoner så langt. Fordelene er større trafikk inn i butikkene og økt merkevarebygging.

Tryg

Tryg er Skandinavias nest største forsikringsselskap og tilbyr forsikring for private og bedrifter. For økt innovasjon og tilgang til nye kunder, samarbeider Tryg med selskapet Rainmaking Loft. De skal bygge et skreddersydd coworking space kalt «The Camp» på hovedkontoret i Ballerup, Danmark. Coworking spacet vil huse en miks av eksterne oppstartsselskaper og Tryg-ansatte for. Målet er økt innovasjon og tett samarbeid mellom Tryg og oppstartsselskaper.

 

 

Kilde:

Harvard business review: https://hbr.org/2015/05/why-people-thrive-in-coworking-spaces

KLIKK HER - last ned medlemsfordeler og prislister

<

Personvern
CWi Moss AS, M:6, Elisabeth von Hübschs gate 6, 1534 Moss // +47 69 24 41 00 Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge // Smart Innovation Norway // Tiny Mesh © 2018 Copyright COWORKING INTERNATIONAL - Created by CWi