Hvordan kan et stadig økende antall frilansarbeidere jobbe mer effektivt

Det er liten tvil om at frilansarbeid er verdiskapende og vil vokse i tiden som kommer, men blir frilansere mer effektive ved å jobbe fra et coworking space enn om de jobber hjemmefra?

Tidligere var frilansere henvist til et profesjonelt liv i ensomhet på hjemmekontoret eller på en lokal kaffebar. Den økende fremveksten av coworking spaces, eller «kontorfelleskap», ser ut til å endre dette. Undersøkelsen, «Global Coworking Survey 2017», spår at ved årets utgang vil rundt 14 000 coworking spaces være i drift over hele verden.

LES OGSÅ: Jobber du frilans? Dette er fordelene ved coworking

Delingsøkonomi

Et coworking space tilbyr virksomheter å dele kontorlokale og tjenester på en slik måte at kreative hoder på ulike nivåer kan sitte sammen og være en del av et fellesskap hvor innovatører kan føle seg hjemme. Et coworking space stimulerer til samarbeid og innovasjon ved å dele kunnskap og læring. Å tilhøre et coworking space gir deg mulighet til å hente kompetanse fra andre rundt deg og være en del av en større bedriftskultur samtidig som du kan skape din egen bedrift. Er du en del av et slik felleskap har du mulighet til å treffe likesinnede og slipper distraksjonene du møter når du jobber hjemmefra.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring. Frilans-virksomhet er i økende vekst. Studien, «Freelancing in America 2016», viser at 55 millioner amerikanere nå er frilansere. Dette utgjør 35% av den totale arbeidsstyrken.

LES OGSÅ: 8 dokumenterte fordeler ved å jobbe fra et coworkingspace

Tre trender peker seg ut

1. Frilansarbeid er i vekst

Frilansarbeid hadde vekst fra 53 millioner i 2014 til 55 millioner i 2016 og representerer for tiden 35% av den amerikanske arbeidsstyrken. Frilanserne tjente samlet omtrent 1 milliard dollar i løpet av det siste året, noe som representerer en betydelig del av den amerikanske økonomien.

2. Folk jobber i økende grad frilanse etterhvert som jobbmarkedet endres

På spørsmål om de startet som frilanser hovedsakelig etter ønske eller av nødvendighet, svarte 63% at det var etter ønske. Dette viser en økning på hele 10 prosentpoeng fra 2014. Majoriteten blant frilansere mente at det i dag er sikrere å ha en diversifisert kundeportefølje heller enn å ha én arbeidsgiver.

Det er ikke gjort så mye forskning rundt dette her til lands, men Abelias Omstillingsbarometer 2017 viser at rundt 30% av nordmenn ønsker å starte opp egen bedrift.

Vil du være av de første som får siste nytt? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

3. Teknologi muliggjør frilansarbeid

73% av frilanserne i studien bekrefter at teknologi har gjort det enklere å finne frilansarbeid. Dette viser en økning på 4 prosentpoeng fra 2014. I tillegg sa 66% av frilanserne at de har fått mer arbeid på internett det siste året.

Forskningsrapporten, «The role of freelancers in the 21st century british economy», støtter disse trendene. Rapporten viser videre at frilansarbeid gir enorm verdiskaping og vil være avgjørende for å sikre innovasjons- og konkurransekraft. Frilansarbeid vil redusere hindre for nyetablering, fremme effektivitet og gi bedre økonomisk ressursutnyttelse.

KLIKK HER - last ned medlemsfordeler og prislister

Kilder:

Freelancing in America: https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2016/

Abelias omstillingsbarometer 2017: https://karrierestart.no/entreprenor/1690-nordmenn-er-ikke-motivert-for-a-starte-egne-bedrifter-

The role of freelancers in the 21st century british economy: http://pcg.drupal-staging.com/sites/default/files/media/documents/RESOURCES/PCG%20ANDREW%20BURKE%20REPORT%20WEB.pdf

Global Coworking Survey 2017: http://www.deskmag.com/en/background-of-the-2017-global-coworking-survey

<

Personvern
CWi Moss AS, M:6, Elisabeth von Hübschs gate 6, 1534 Moss // +47 69 24 41 00 Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge // Smart Innovation Norway // Tiny Mesh © 2018 Copyright COWORKING INTERNATIONAL - Created by CWi